Persoonlijke lening

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening afsluiten kan een goede oplossing zijn voor als je eens geld nodig hebt voor een speciale grote aankoop, zoals bijvoorbeeld een tuinset, een muziekinstallatie of een caravan. Het gaat dan vaak om goederen met een relatief lange levensduur, tot maximaal zo’n jaar of 6.

Bij deze vorm van lenen gaat het om een consumptief krediet, waarbij het geleende bedrag in één keer aan je uitbetaald wordt en daarna in een vast aantal termijnen door jou wordt terugbetaald. Elke termijn bestaat dan uit een aflossingsdeel en een rentedeel, die rente moet betaald worden over de restschuld.

In het contract wordt de looptijd vastgelegd, evenals de te berekenen rente. Dit kan nadien niet gewijzigd worden. Je kunt bij een persoonlijke lening eenmaal afgeloste bedragen niet weer opnieuw opnemen. Dat kan bij een doorlopend krediet wél. Hoe de lening verder verloopt, staat helemaal vast. Gewoonlijk sluit je een persoonlijke lening af met een looptijd van 6 – 72 maanden.

Hoeveel je kunt lenen, hangt natuurlijk af van jouw inkomen en andere persoonlijke omstandigheden. Meestal vindt er ook eerst een BKR toetsing plaats. Meer daarover hieronder.

Eerst vergelijken

Het is bijzonder raadzaam om vóór je ergens een persoonlijke lening gaat afsluiten, eerst offertes aan te vragen bij diverse banken. Er bestaan immers onderlinge verschillen in de voorwaarden, de looptijden en de rentepercentages. Bekijk dus goed waar je het goedkoopst en/of het kortst geld kunt lenen, zodat je uiteindelijk zeker weet dat de lening die jij uitkiest, echt de meest geschikte is voor jou.

Bij een persoonlijke lening betaal je nl. meestal een hogere rente dan bijvoorbeeld in geval van en hypothecaire lening; dat komt omdat er geen sprake is van een onderpand. De rente is wel lager dan bij een doorlopend krediet, omdat daar geen sprake is van een renterisico.

Tip: leen nooit langer dan de looptijd die staat voor het door jou aangeschafte product!

Voordelen en nadelen

Voordelen van en persoonlijke lening zijn: • Elke maand los je een vast bedrag af, waardoor beide partijen zekerheid en duidelijkheid hebben

• Aan het eind van de lening heb je de schuld helemaal afbetaald Nadelen van en persoonlijke lening zijn:

• De te berekenen rente is variabel, dus niet altijd even stabiel

• Jij bent zelf verantwoordelijk voor het aflossen van de lening

BKR

Leningen worden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel geregistreerd. Bij het BKR kan een kredietverstrekker, zoals de bank, een aanvraag voor een consumprief krediet in Nederland laten toetsen. Er wordt dan gekeken naar het leenverleden van de aanvrager. De BKR toetsing speelt tegenwoordig een steeds grotere rol in het aanvraagproces.

Rente

Bekijk je de rentepercentages die de diverse banken berekenen over een persoonlijke lening, dan wijken die nogal eens behoorlijk af van elkaar. Laat je niet misleiden door een verkeerde vergelijking te maken, kijk altijd naar de effectieve rente op jaarbasis! Hoe hoger het bedrag van de lening, hoe lager de effectieve rente op jaarbasis uitpakt.

De rente die wordt berekend over je consumptief krediet, is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info