Leningen

Welke leningen zijn er?

Om een lening aan te gaan heb je de keuze uit verschillende leningsvormen. Denk aan het volgende onderscheid:

  • snel geld lenen: heb je direct geld nodig om een aankoop te doen dan kun je een flitslening gebruiken. Deze weg wordt bewandeld omdat het geen tijd in beslag neemt om het te regelen. Let op dat je hierbij veelal een hogere rente vergoeding moet afdragen;
  • een particulieren lening: je kunt niet bij de bank terecht voor een lening echter je hebt wel geld nodig. Daartoe kun je bij kennissen terecht. Tussen personen met een vertrouwensband kunnen goed leningen worden verstrekt zodat beiden daarvan profiteren. Zorg er wel voor dat je bij niet geringe bedragen de uitgangspunten van de lening schriftelijk vastlegt;
  • de persoonlijke lening: dit is een enkele lening welke binnen een bestelde periode moet worden afgelost zodat na looptijd de schuld is afbetaald. Daarbij betaal je rente vergoeding over de uitstaande lening;
  • het doorlopende krediet: om continu over een geldbedrag te kunnen beschikken bestaat er de doorlopende krediet. Je kunt zelf beslissen wanneer je aflost en een lening opneemt;
  • hypotheekleningen: dit is een andere vorm van lenen. Het heeft tot doel om een woning aankoop te financieren waartoe een hoge lening moet worden afgesloten.

Leen voor een aankoop

Wil je goederen aankopen sluit dan een lening af. Daarmee heb je tijdelijk extra geld om de gewenste aankoop te doen waarnaast de bank profiteert van rente afdracht. Dit is een win win situatie waarvan beide profiteren. Oftewel door het aangaan van een lening heeft iedereen daarvan profijt. Indien je een lening wilt aangaan wat voor keuze mogelijkheden heb je dan en op welke manier kun je aan rente met aflossing gaan werken?

Rente gecombineerd met aflossing

Een lening wordt aangegaan met de verwachting dat die binnen een bepaalde periode is terugbetaald. Dat houdt in dat er aan aflossing moet worden gewerkt. Dat kan door het in een keer terug betalen na looptijd bij particuliere leningen. Leen je echter bij de bank dan zul je veelal gedurende de looptijd moeten aflossen. Daartoe zijn twee bekende methoden namelijk lineair en annuïtair. Bij lineair los je iedere maand hetzelfde bedrag af waarnaast de rente lasten evenredig met de tijd dalen. Middels annuïtaire aflossing betaal je iedere maand hetzelfde onveranderde bedrag welke rente en aflossing omvat. Daarmee weet je altijd hoeveel je per maand kwijt bent aan onkosten.

Leningsredenen

Voor het aangaan van een lening kunnen vele redenen zijn. Het kan zijn dat je een bepaald product wilt kopen of van een leuke vakantie wilt genieten. Daarnaast geeft het je de mogelijkheid om over extra geld te beschikken. Veelal zal een geldverstrekker uiteraard vragen naar de reden van de lening. Daarnaast dien je voldoende ruimte binnen je inkomen te hebben om de lening met de tijd af te lossen.

Verbintenissen

Sluit je een lening af dan zal dat praktisch altijd middels een geld leningscontract geschieden. Daarin worden de afspraken onderling vastgelegd. Dit houdt in dat men altijd kan aantonen wat de belangen zijn. Men heeft naar elkaar verplichtingen welke binnen het verbintenissenrecht valt. De afspraken binnen het leningscontract dienen nagekomen te worden waartoe moet worden geleverd. Gebeurt dat niet dan is er sprake van contractbreuk en kan de eiser zijn recht halen. Regel je zaken ook goed en ga een lening aan door daartoe een geld leningscontract op te stellen.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info