Gouden handdruk ambtenaren

Gouden handdruk ambtenaren

Ontslagen ambtenaren hebben recht op een aanzienlijke gouden handdruk. De ambtenaar heeft namelijk aanzien en status wegens zijn ambtelijke rechts positie.

Indien de ambtenaar door de overheids instelling wordt ontslagen waarbij het ontslag aan de werkgever is te wijten, dan kan de ambtenaar een niet geringe gouden handdruk tegemoet zien.

De gouden handdruk dient daarbij als schadevergoeding voor loonderving maar ook door het verlies van aanzien. Dit betekent dan ook dat bij een ontslag en het bepalen van de hoogte van een gouden handdruk niet standaard de kantonrechtersformule wordt toegepast danwel worden extra verhogende factoren worden gebruikt. Het is daarbij van belang dat de ambtenaar bij een dreigend ontslag wordt bijgestaan door een juridisch specialist ambtenaren ontslagrecht.

Werk voor ontslag ambtenaren

Voordat het komt tot een ontslag van ambtenaren, dient er een traject van herplaatsing gestart te worden om te bekijken of de ambtenaar niet in een vergelijkbare positie bij een andere afdeling of departement herplaatst kan worden. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft dit ook voor en daaraan dient de overheids instelling bij reorganisatie dan ook aan te houden. Werk gaat dus altijd voor ontslag bij ambtenaren. Het kan echter zo zijn dat er dan eveneens geen nieuwe plek wordt gevonden voor de ambtenaar en dus dient de ambtenaar ontslagen te worden. Omdat het ontslag een grote impact heeft in het verdere leven van de ambtenaar heeft de ambtenaar recht op een gouden handdruk.

Stappen voor ontslag ambtenaar

De ambtenaar heeft een ambtelijke rechtspositie en kan dus niet zomaar uit zijn functie worden gezet. Ondanks de reden van ontslag dient bij een dreigend ontslag van een ambtenaar een ontslag procedure worden gestart zodoende dat de ambtenaar in kwestie de gelegenheid krijgt om tegen de beslissing in te gaan. Daartoe heeft de ambtenaar in de ontslag procedure gelegenheid om bezwaar binnen zes weken aan te tekenen. Wordt daar geen gehoor aan gegeven dan heeft de ambtenaar eveneens twee maal zes weken de tijd om in beroep en hoger beroep te gaan. Daarmee wordt de ambtenaar kans gegeven om het besluit ongedaan te maken. Komt het wel tot een ontslag dan dient daarbij de hoogte van de gouden handdruk te worden bepaald.

Bepaling hoogte gouden handdruk

Gewoonlijk wordt bij de bepaling van een gouden handdruk de kantonrechtersformule toegepast. Op zich kan dit worden toegepast echter omdat de ambtenaar ook aanzien en de ambtelijke rechtspositie verliest dient daarbij de vergrotende trap toegepast te worden. De gouden handdruk kan daarbij ook middels onderhandeling via de advocaat tot stand komen, om zo de derving van inkomen en status te compenseren. Dit heeft mede ook te maken met het feit dat een ontslagen ambtenaar zeer lastig een nieuwe functie met een ambtelijke rechtspositie kan verkrijgen. Als ambtenaar doet u er altijd verstandig aan om uw belangen goed te vertegenwoordigen indien het komt tot een ontslag.

Na ontslag ambtenaar

Voor de ambtenaar zijn speciale regelingen gemaakt zodat de ambtenaar naast de gouden handdruk en een WW uitkering op aanvullende ambtenaren uitkeringen recht heeft. Daarmee wint de ambtenaar in principe tijd om een passende functie als werkeloze te vinden. Omdat de gouden handdruk van de ambtenaar hoog uitvalt, is het in het belang van de ambtenaar zelf om na te denken wat te doen met de gouden handdruk. Heeft de ambtenaar het geld nu of binnenkort niet nodig dan kan goed gebruik worden gemaakt van een lijfrente polis of banksparen. Daarmee wordt namelijk de gouden handdruk beschermd van belasting heffingen en heeft de ambtenaar een leuk spaarpotje voor later.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info