Hoe krijg ik de maximale koopsubsidie in Arnhem

Wat is koopsubsidie

Koopsubsidie is een bedrag dat mensen met een laag inkomen kunnen krijgen om bij te dragen aan het financieren van een woning. Het is ook wel een ander woord voor eigenwoningbijdrage, zoals het vroeger werd genoemd. In 2001 is de koopsubsidie opgenomen in de WBE, wat staat voor Wet Bevordering Eigenwoningbezit. Het is namelijk voor iemand makkelijker om een eigen woning te bezitten wanneer deze persoon recht heeft op koopsubsidie.

Hoogte koopsubsidie

Wanneer iemand recht heeft op een koopsubsidie dan is de volgende stap het berekenen van de hoogte hiervan. De hoogte van de koopsubsidie wordt berekend door rekening houden met enkele factoren zoals:

  • Leeftijd
  • Inkomen
  • Koopsom
  • Hoogte hypotheek

Belastbaar inkomen

Er zijn enkele voorwaarden wanneer men een koopsubsidie wil aanvragen. Zo dient het belastbaar inkomen van iemand niet hoger te zijn dan bedragen die hiervoor zijn vastgesteld. Er gelden andere bedragen voor mensen die samenwonen dan voor alleenstaanden en er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen mensen die jonger zijn dan 65 jaar en mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Wanneer u samen met uw kind in een huis woont dan wordt dit niet gezien als samenwonen.

Maximale koopsubsidie

Er is een bedrag vastgesteld als maximale koopsubsidie die op dit moment 136.59 euro is. De maximale koopsubsidie kan echter onder invloed zijn van veranderingen en daarom kan de maximale koopsubsidie fluctueren over tijd. De maximale koopsubsidie wordt jaarlijks aangepast waarbij rekening wordt gehouden met inflatie en prijsontwikkeling.

Koopsubsidie in Arnhem

Mensen die een huis willen kopen in Arnhem doen er verstandig aan om uit te zoeken of men recht heeft op eventuele koopsubsidie. Met een koopsubsidie kunt u een belastingvrije bijdrage krijgen in uw hypotheeklasten en dat is natuurlijk altijd prettig om te krijgen. Als u denkt dat u recht heeft op een koopsubsidie dan kunt u een aanvraagformulier downloaden waarmee u ook gelijk de hoogte kunt berekenen van de koopsubsidie.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info