Het afsluiten van een hypotheek

Welke hypotheek past bij uw situatie?

Wanneer u een huis wilt kopen dan heeft u over het algemeen een hypotheek nodig om de financiering van de aankoop rond te krijgen. Daarbij zijn een aantal zaken van belang. Niet elke hypotheek is hetzelfde en daarbij gelden per hypotheek weer andere voorwaarden. Hier wordt uitgelegd waar u zoal op moet letten en hoe u te werk kan gaan.

Wat is een hypotheek eigenlijk?

Een hypotheek is een lening met een onderpand(het huis dat u koopt). De hypotheekgever heeft dan ook een hypothecaire titel op uw huis gedurende de looptijd vand e hypotheek. Dit betekent dat u als hypotheeknemer aan de afgesproken verplichtingen met de hypotheekgever vast zit zolang de hypotheek overeenkomst niet ontbonden is. Ontbinding kan plaatsvinden als u het gehele bedrag heeft afbetaald of als u de hypotheek oversluit naar een ander aanbieder. Daarnaast kan de hypotheekgever uw huis verkopen als u niet aan uw verplichtingen voldoet zij zullen dan een executoriale titel op uw huis verkrijgen bij de rechtbank. Als u echter gewoon aan uw betalingsverplichtingen voldoet zal dit niet gebeuren.

Een hypotheek kiezen

Bij het selecteren van een hypotheekgever dient u allereerst te bedenken wat voor soort hypotheek u nodig heeft. Hypotheken zijn er in vele vormen en elke vorm heeft zijn eigen voor en nadelen. Welke voor u interessant is hangt af van uw financiële positie(kapitaal), leeftijd, inkomen, beroep en gezinssituatie. Over het algemeen kan u er vanuit gaan dat hoe lager het maandbedrag, hoe hoger het financiële risico dat u loopt.

De annuïteiten hypotheek

De simpelste vorm is de annuïteitenhypotheek. Dit is een lening waarop u elk jaar rente betaald volgens een afgesproken rentetarief. Het bedrag aan rente varieert naar gelang de hoeveelheid aflossing die u betaald. Als u elke maand ook een deel aflossing betaald dan vermindert het geleende bedrag dus ook elke maand. Daarmee verandert dus ook continu het bedrag aan rente dat u verschuldigd bent. A betaald echter elke maand ene vast bedrag, waardoor het deel aflossing dat u betaald elke maand groter wordt en de rente minder. Aan het eind van de looptijd heeft u dus het gehele bedrag terug betaald. Naast de simpele annuïteitenhypotheek bestaan er ook vele complexe hypotheekvormen. Hieronder volgen een aantal vormen.

De aflossingsvrije hypotheek

In tijden van economische groei stijgt ook de waarde van uw huis. Daardoor is het dan aantrekkelijk om een hypotheek te nemen waarop u geen aflossing betaald. Door de hypotheekrenteaftrek op de inkomstenbelasting is dit een goedkope manier om een huis kopen. Daarnaast vergaart u toch kapitaal door de waardestijging van uw huis. U betaald aan het einde van de looptijd of bij verkoop alleen het bedrag terug aan de hypotheekgever dat u bij aankoop heeft geleend. Het is echter wel van belang om het risico van deze hypotheekvorm in te zien. Daalt bijvoorbeeld de waarde van uw huis dan kan het zo zijn dat u bij verkoop een hoger bedrag aan de hypotheekgever moet afbetalen dan uw huis dan opbrengt. Om het risico af te dekken moet u meestal ook een levensverzekering afsluiten zodat het geleende bedrag terugbetaald kan worden als u vroegtijdig overlijdt.

Tot slot enkele tips

Naast het aflossen van een bedrag per maand kan u er ook voor kiezen om in plaats daarvan de bank te laten beleggen met een deel van uw geld. Dat kan met een Beleggingshypotheek.
U betaalt dus niet af maar bouwt een bedrag op dat u aan het eind van de looptijd kunt gebruiken voor het aflossen. Gaat het echter slecht op de beurs dan loopt u het risico dat aan het einde uw ingelegde geld niet meer waard is geworden en u dus extra bij moet betalen. Om het risico af te dekken moet u meestal ook een levensverzekering afsluiten zodat het geleende bedrag terugbetaald kan worden als u vroegtijdig overlijdt.

De lineaire hypotheek

In deze hypotheekvorm betaalt u elke maand een ander bedrag, een rentepercentage en een percentage aflossing. Omdat het totaalbedrag elke maand lager wordt betaald u elke maand ook iets minder aflossing.
Naast deze hypotheekvormen zijn er nog vele andere combinatie vormen mogelijk. Hierover vindt u meer op de website.

Copyright 2019 goedkoopste-lening.info