Gouden handdruk uitkering

Hulp en advies bij gouden handdruk

Wat is een gouden handdruk? Een gouden handdruk, in de volksmond ook vaak ‘oprotpremie’ genoemd, is de gangbare term voor een ontslagvergoeding. De opbouw van een dergelijke gouden handdruk bestaat uit een of enkele bruto maandsalarissen. Het aantal bruto maandsalarissen is afhankelijk van het aantal jaren dat u in dienst bent geweest bij het bedrijf.

Imagoschade compenseren

Ook wordt de hoogte van een gouden handdruk eventueel mogelijk hoger doordat partijen een bedrag afspreken om bijvoorbeeld imagoschade te compenseren en om juridische procedures te vermijden. Al met al kan het bedrag van een gouden handdruk behoorlijk oplopen. Een gouden handdruk komt regelmatig voor in het bedrijfsleven. Mensen die bij een bedrijf werken en een vast contract hebben, kunnen moeilijk hun ontslag krijgen. Als een bedrijf, om wat voor reden dan ook, toch iemand wil ontslaan, dan kan men een gouden handdruk aanbieden.

Gouden handdruk directie

Bijna iedereen heeft in de afgelopen jaren via de media wel gehoord van de gouden handdrukken die aan verschillende directeuren en bestuurders van grote bedrijven zijn verstrekt. Dit ging soms om exorbitante bedragen. Mocht het zo zijn dat uw werkgever u wil ontslaan en u denkt dat hiervoor nu niet direct gegronde redenen zijn, lees dan nu verder! Allereerst het advies om in een dergelijke situatie zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat of jurist. Deze kan u adviseren wat wel en wat niet te doen of te zeggen richting uw werkgever!

Arbeidsovereenkomst ontbinden

Je moet je dus bij een gouden handdruk voorstellen dat je een geldbedrag aangeboden krijgt, als je ermee akkoord gaat dat je arbeidsovereenkomst ontbonden wordt. In sommige gevallen is dit interessant, in andere gevallen helemaal niet. Indien u na ontbinding van de arbeidsovereenkomst een WW-uitkering wilt aanvragen, let er dan op dat het UWV Werkbedrijf u niet als verwijtbaar werkloos aanmerkt. Ook hiervoor is het verstandig de hulp van een advocaat of jurist in te schakelen die dit voor u kan bewaken.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info