Gouden handdruk rekening

Wanneer krijg ik gouden handdruk?

Ook als u jaren bij een bedrijf heeft gewerkt en u gaat uiteindelijk met pensioen, dan kunt u een gouden handdruk krijgen. In dit geval is het gewoon een extra beloning voor al uw jaren inzet en harde werken. Het is dan een gift en hier staat niets tegenover.

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een gouden handdruk als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst voortijdig wil beëindigen. Het gaat hier dan normaliter over een contract voor onbepaalde tijd. Hoe langer de duur van de arbeidsovereenkomst tussen partijen, hoe hoger een eventuele ontslagvergoeding kan uitvallen. De hoogte van een ontslagvergoeding varieert per persoon, leeftijd en situatie. Een ontslagvergoeding is bedoeld als schadeloosstelling voor toekomstig te derven loon. Het inkomen dat u dreigt mis te lopen door ontslag, minder uren werken, mogelijk een lagere functie te moeten accepteren en andere mogelijke verslechteringen voor de toekomst.

Hoogte ontslagvergoeding

Voor de berekening van een ontslagvergoeding wordt vaak gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule, maar ook de suppletiemethode of onderhandeling tussen werkgever en werknemer kan.

Er zijn regels gebonden aan een gouden handdruk. Er is een simpel trucje voor. De grote lijn, is als volgt: als u bijvoorbeeld al zes jaar een vast contract heeft, kunt u globaal een gouden handdruk te krijgen van zes maandsalarissen. Als u al tien jaar een vast contract heeft, dan dient u globaal een gouden handdruk te krijgen van globaal tien maandsalarissen. Uw leeftijd en de zogeheten “correctiefactor zijn tevens van invloed op de berekening via de Kantonrechtersformule. Kantonrechtersformule: A x B x C = hoogte ontslagvergoeding.

  • A= Aantal gewogen dienstjaren
  • B= Beloning per maand
  • C = Correctiefactor

Voor een precieze omschrijving van de Kantonrechtersformule en hoe deze toe te passen, zie: “Kantonrechter en Kantonrechtersformule” op deze website. Vaak proberen bedrijven om u op een andere manier ‘eruit te werken’ als ze echt van uw af willen. Een gouden handdruk kost immers flink wat.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info