Goedkoop minikrediet of minilening afsluiten

Goedkoop minikrediet

Bent u op zoek naar extra geld? omdat u tijdelijk extra contant geld nodig hebt? Uiteraard zijn er mogelijkheden om vandaag nog extra geld op uw bankrekening gestort te krijgen. Zeer populair is het minikrediet. Andere vormen van leningen zijn:

  • Aflossingsvrij krediet
  • Doorlopend krediet
  • Persoonlijke lening

Elke vorm van krediet zal hieronder worden uitgelegd. Op basis van deze uitleg kan u kiezen welke lening het beste bij u past.

Uw aflossingsvrije lening

De totale hoeveelheid geleend geld wordt ook wel aangeduid met 'hoofdsom'. Bij een lening wordt onderscheid gemaakt tussen rente verplichtingen over de hoofdsom en de rente over de hoofdsom. Bij een aflossingsvrije krediet worden vooraf geen afspraken gemaakt over tussen terugbetalingen van de hoofdsom. U hoeft dus gedurende de looptijd van de lening niets terug te betalen over het geleende bedrag. Formeel is overigens niet correct dat er vooraf geen afspraken worden gemaakt over tussentijdse aflossing van de hoofdsom. Waarschijnlijk staat er in de leenovereenkomst dat er geen tussentijdse verplichtingen zijn tot gedeeltelijk terugstorting van de hoofdsom.

Boete bij aflossen

Let op! In de leenovereenkomst kan zijn opgenomen dat u niet te veel tussentijds mag aflossen. Dat aflossen kan soms een boete opleveren. De reden daarvoor is eenvoudig. indien u geheel of gedeeltelijk uw krediet aflost, bestaat geen rente verplichting meer. En de rente is nou net waar de bank of andere financiële instelling zijn geld mee verdient.

Uw doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet (ook wel aangeduid als DK of DKtje) is geen eindtijd opgenomen in het contract waarop het geleende geld terug betaald moet worden. Dat kan aantrekkelijk zijn voor u. U hebt op die manier geen stress van een moment van terugbetalen. Houd er echter wel rekening mee dat u daardoor ongewild langer aan de lening vast zit dan u vooraf had gedacht. Veelal is het mogelijk om afspraken te maken met de bank over de totale omvang van de lening. Tip: zorg ervoor dat u niet verplicht bent om geld te lenen.

Krediet op afroep

Het is mogelijk de doorlopende geldlening te zien als een buffer voor slechte tijden. U mag dus geld lenen en dan betaalt u rente. u mag ook weer terug betalen (ook wel aflossen genoemd) en dan betaalt u geen rente. En dat terwijl de afspraken over de mogelijkheid tot lenen gewoon blijven bestaan tussen u en de bank. Voordeel is dus dat u het consumptieve krediet na aflossing niet hoeft te beëindigen, zodat u op een later moment voor een verbouwing (of een persoonlijke aankoop) wederom een bedrag kunt opnemen.

UW persoonlijke lening.

Een persoonlijke lening krijgt u op basis van uw goede naam en faam.Sommige bekende mensen kunnen een hoge persoonlijke lening krijgen zonder borgstelling. De bank denkt dan dat deze mensen wel kredietwaardig zijn. Andere mensen krijgen heel lastig een persoonlijke lening. Wist u dat een bankmedewerker vaak af gaat op het uiterlijk van de klant die voor hem staat? Tip is dus om je netjes te kleden zodra je een gesprek aangaat over een persoonlijke lening.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info