Ambtenarenlening goedkoper

De ambtenarenlening

Bent u een ambtenaar? Werkt u bij de overheid of werkt u in het onderwijs? Dan loopt minder risico om uw baan te verliezen. De overheid heeft immers onder andere het doel om burgers aan het werk te houden. Twee factoren verlagen het risico van het verstrekken van lening aan een ambtenaar.

De eerste reden is het feit dat overheidsinstanties geen commerciële doelen nastreven en gefocust zijn op continuïteit. De kans op faillissement of economische neergang is bij een overheidsinstantie een stuk lager dan bij een commercieel bedrijf. Ook zijn de grillen van bedrijfsleiders en personeelsmanagers bij overheidsinstanties minder rigoureus als bij een commerciële instantie. Kort samengevat, de kans op ontslag bij de overheid is een stuk lager.

Ten tweede kan iemand die bij de overheid werkt, intern in de meeste gevallen een stuk sneller een baan vinden. Wanneer iemand om een of andere reden een arbeidsplek verliest bij de overheid, zijn er vaak regelingen voor vervangend werk.

Ambtenaren lenen goedkoper

Deze redenen zijn voor kredietbanken een belangrijk uitgangspunt bij de bepaling van uw risico. Iemand die bij de overheid werkt vorm een lager risico dan iemand die daar niet werkt. Lager risico betekent dat u een kleinere kans vormt dat u op gegeven moment gedurende de looptijd van een lening, van geen inkomen meer zal genieten. Dit is de reden dat ambtenaren een lagere rente kunnen afdingen op het gebied van lening verstrekking.

Het gevolg is dat ambtenaren goedkoper kunnen lenen.

Eisen aan ambtenarenlening

De eisen bij een ambtenaren lening zijn dezelfde eisen als die gelden bij een normale lening. U dient gedurende de looptijd van de lening van inkomen te genieten en daarom geldt hiervoor een leeftijdsrestrictie. Wanneer u 64 of ouder bent kan dit een reden zijn voor afkeuring. Andere eisen zijn uw vast lasten en de hoogte van uw inkomen. De extra eis die bij een Ambtenarenlening speelt is het gegeven dat een contract voor onbepaalde tijd hebt bij een werkgevende overheidsinstantie.

Voordelen in procenten

Het voordeel van een ambtenarenlening kan soms wel honderden euro's schelen bij de aanschaf van de lening. Bij een lager rente percentage van in sommige specifieke gevallen wel 1% kan dit bij een lening van 10.000 euro en een looptijd van 5 jaar, wel 500 euro voordeel opleveren.

Tips

Naast de Ambtenarenlening is er ook de ambtenarenhypotheek. U kunt ook een lagere hypotheekrente afdingen als u bij de overheid werkt.

Werkt u samen met uw partner bij de overheid? Dan kan u nog goedkoper lenen omdat het risico in die specifieke situatie nog lager is voor de kredietverstrekker.

Copyright 2018 goedkoopste-lening.info